אמת מארץתצמח - מגזרת נייר

 

.psalms 85,12) Truth springeth out of the earth; and righteousness hath looked down from heaven)

 .background is red suede